Jak ograniczyć ryzyko zmiany cen paliw? Zastosować dodatek paliwowy.

Definicja

Dodatek paliwowy (mechanizm paliwowy) to metoda i sposób na uzależnienie i dostosowanie stawek za wykonanie usług transportowych lub dystrybucyjnych wykonywanych przez operatora logistycznego poprzez uwzględnienie znacznych wahań cen paliw w porównaniu do referencyjnych poziomów historycznych.

Dodatek paliwowy (mechanizm paliwowy) to metoda ograniczania i przenoszenia ryzyka pomiędzy dwiema stronami zawieranej umowy.

Większość przewoźników i spedytorów ma opracowane swoje własne mechanizmy kalkulacji dodatku paliwowego.  Wprowadzenie modeli które które pozwala elastycznie korygować wysokość stawek w zależności od zmian cen paliw nie jest żadnych zaskoczeniem w branży znanej z niskiej marży. Brak takich mechanizmów w przypadku znacznych wahań cen paliw powoduje w konsekwencji:

 1. Zbyt duże ryzyko leżące po jednej lub drugiej stronie umowy
 2. Konieczność częstych renegocjacji warunków umowy w zależności od sytuacji rynkowej.

branży w której paliwo stanowi znaczny udział w całej stawce.

Cena paliwa a koszty logistyki

Z różnego rodzaju opracowań wynika, że udział paliwa w stawce transportowej waha się od około 20% kosztów aż do około 50% kosztów logistyki – w zależności od profilu analizowanej firmy. Przy takich założeniach zmiana cen paliw o kilkanaście procent już w znaczącym stopniu wpływa na ogólny wyniki finansowy firmy. Zmienne ceny paliw to jeden z najważniejszych czynników kosztowych w logistyce.

W każdych negocjacjach kontraktów dotyczących usług dystrybucyjnych negocjowana jest mechanizm paliwowy oraz udział % paliwa w pozostałych i całościowej cenie usługi logistycznej.  Te dwa elementy mogą w znaczący sposób wpływać na finalne koszty realizacji transportu.

Najczęściej spotykana praktyka pokazuje że operator logistyczny publikuje cenę bazową paliwa oraz mechanizm na swoje stronie internetowej. Alternatywne rozwiązanie: mechanizm paliwowy przygotowany przez zleceniodawcę usług logistycznych.

Jak to działa w praktyce?

Wysokość dopłaty za dodatek paliwowy jest liczona na podstawie mechanizmu złożonego  z nast. Epujących elementów:

 • Stawka bazowa (referencyjna) – bazowa cena jaka punkt wyjścia do kalkulacji cen
 • Średnia cena za dany / poprzedni okres
 • Tabela z przedziałami cen do których przypisywana jest Średnia cena za dany / poprzedni okres
 • Wysokość dodatku paliwowego. Najczęściej % korekty do stawki bazowej / faktury za usługę.

Każdy z tych elementów w znaczący sposób wpływa na wysokość dopłaty za dany okres oraz zakres w jakim zleceniodawca / zleceniobiorca ponoszą koszty.

Założenia do case study:

 • Cena usługi: 2000zł
 • Cena bazowa 4000 zł/m3 (metr sześcienny) – bazowa historyczna (lub obecna) cena paliwa przy której był / jest zawarty kontrakt.
 • Aktualna cena paliw 5000 pln/m3 (+25% wzrost)
 • Udział paliwa w stawce: 25%
 • Dodatek paliwowy: (5000/4000 x 25%) =6% dodatku czyli 125 zł

Nowa stawka: 2000 zł + 125 zł = 2125 zł

Analizując strony głównych operatorów logistycznych (B2B oraz B2C) widzimy różne modele przyjęte przez poszczególne firmy w stosowaniu dodatku paliwowego.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym raportem omawiającym poszczególne modele.

Pytania:

Jak to wygląda u Państwa w praktyce? Czy mechanizm paliwowy to obowiązkowy punkt kontraktu ?

Related Posts
Tesla truck DHLTesla Semi truck

Odbierz ebook: #hackerlogistyki

52 wskazówki jak być ekspertem logistyki! 

Zapisuję się na newsletter (you can unsubscribe at any time)

FreshMail.pl