Łańcuch Wartości - Supply Chain, Logistyka, Zarządzanie. Ekspercki blog o logistyce

Value Chain (Łańcuch Wartości)

W obecnej sytuacji rynkowej otoczenie konkurencyjne każdej firmy jest znacznie trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Rozwój technologii umożliwia przedsiębiorstwom szybsze projektowanie i wprowadzanie nowych produktów, sprzedaż w wielu różnych kanałach sprzedaży, błyskawiczne reagowanie na zmieniające się potrzeby
i sytuację rynkową.

Aby osiągnąć przewagę konkurencyjną, przedsiębiorstwa starają się dostarczać klientowi produkt o większej wartości, przy takich samych lub niższych kosztach. Analiza łańcucha wartości jest metodą poszukiwania i identyfikowania procesów i działań, aby podnieść wartość dla klienta przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Łańcuch Wartości to koncepcja opracowana przez Michaela Portera, która definiuje i opisuje zakres kolejnych działań i aktywności które prowadzi organizacja, począwszy od pomysłu na produkt, projektu, produkcji aż po jego dystrybucję do konsumenta.  W przypadku organizacji produkującej fizyczne produkty, łańcuch wartości zaczyna się już od surowców wykorzystywanych do produkcji, obejmując wszystkie etapy i działania „po drodze” aż do momentu, gdy produkt zostanie sprzedany. Coraz częściej w zakres łańcucha wartości wliczana jest także obsługa po-sprzedażowa oraz zwroty i serwis produktu.

Analiza value chain pozwala znaleźć sposoby na redukcję kosztów, optymalizować nakłady, eliminować straty oraz zwiększyć rentowność. Dokonując analizy łańcuch wartości, firma analizuje wszystkie etapy procesu, identyfikując etapy i czynności, które można ulepszyć i zoptymalizować.

Koncepcja Value Chain

Jako pierwszy wprowadził pojęcie łańcucha wartości Michael E. Porter (ten sam, który opracował także Model Pięciu Sił Portera). Koncepcję łańcucha wartości omówił w swojej książce: „Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance” (Free Press, 1998).

„Przewagi konkurencyjnej nie można znaleźć patrząc na firmę jako całość” – napisał Porter.  Przewaga konkurencyjna „wynika z wielu dyskretnych działań, które firma wykonuje w projektowaniu, produkcji, marketingu, dostarczaniu i wspieraniu swojego produktu. Każda z tych czynności może przyczynić się do poprawy pozycji konkurencyjnej firmy i stworzyć przewagę

W swojej książce Porter dzieli działania biznesowe na dwie kategorie: główne i wspierające.

Główne działania to:

  • Inbound logistics czyli przyjmowanie, magazynowanie i dystrybucję surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.
  • Operacje to etap, w którym surowce są przekształcane w produkt końcowy.
  • Outbound logistics czyli dystrybucja gotowego produktu dla konsumentów.
  • Marketing i sprzedaż obejmują reklamę, promocję, organizację sił sprzedaży, kanały dystrybucji, ustalanie cen i zarządzanie produktem końcowym w celu kierowania go do odpowiednich grup konsumentów.
  • Service – czynności niezbędne do utrzymania cech produktu po jego wyprodukowaniu i obejmuje takie aktywności jak instalacja, szkolenie, konserwacja, naprawa, gwarancja i usługi posprzedażowe.

Działania wspierające uzupełniają podstawowe funkcje i obejmują:

  • Proces zakupowy – uzyskanie surowców dla produktu,
  • Rozwój technologii – badania i rozwój, opracowywanie i projektowanie nowych produktów oraz automatyzację procesów,
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje działania związane z zatrudnianiem i utrzymaniem odpowiednich pracowników jako niezbędne element projektowania, budowania i wprowadzania produktu na rynek,
  • Infrastrukturę firmy odnosi się do struktury organizacji i jej zarządzania, planowania, księgowania, finansów i mechanizmów kontroli jakości.

Dlaczego Analiza Value Chain jest tak ważna?

Ponieważ pozwala optymalizować procesy i zasoby, oszczędzić oraz  budować przewagę konkurencyjną ale o tym już w następnym materiale:  Analiza value chain-gdzie szukać oszczędności logistycznych 

 


Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się do mojego newslettera aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na temat logistyki. Nie ujawnię nikomu Twojego adresu!  Prezent: po zapisaniu się do newslettera otrzymasz gratis ebook: #hackerlogistyki

logistyka książka ebook


Related Posts

Leave a Comment

11 korzyści zatrudnienia pracownika z Ukrainyanaliza logistyka lancuch dostaw wartosci

Odbierz ebook: #hackerlogistyki

52 wskazówki jak być ekspertem logistyki! 

Zapisuję się na newsletter (you can unsubscribe at any time)

FreshMail.pl