Hurtowe ceny paliw.

Szybko rosnące hurtowe ceny paliw spędzają sen z powiek praktycznie wszystkim osobom związanym z branżą transportową i logistyczną. Kilka tygodni temu miałem okazję dyskutować z właścicielem sporej  firmy transportowej,  który to z dużym niepokojem komentował szybko rosnące ceny paliw.

Na moje pytanie: „jak się zabezpieczasz przed zmiennymi cenami paliw?” – nie było żadnej konkretnej  odpowiedzi. Ta sytuacja stała się inspiracją do napisania tego artykułu.

Rosnące ceny paliw a koszty logistyki

Dokładna analiza bilansu firmy transportowej pokazuje, że cena oleju napędowego stanowi od 20% aż do nawet 50% kosztów przejechanego kilometra – w zależności od profilu analizowanej firmy.  To pokazuje jak duży udział ma cena oleju napędowego w stawce transportowej. Przy takich założeniach zmiana hurtowych cen paliw o kilka lub kilkanaście procent w znaczącym stopniu wpływa na ogólny wynik finansowy firmy transportowej.

Koszty paliwa stanowią największy udział w kosztach prowadzenia działalności transportowej. Ten czynnik także w najbardziej znaczący sposób wpływa na funkcjonowanie i rentowność firmy transportowej.

Transport i dystrybucja to najczęściej również najważniejsza linia w budżecie logistyki producentów, dystrybutorów, dostawców a więc rosnące ceny paliw to zmartwienie osób zarządzających łańcuchami dostaw.

Tabela paliwowa czyli jak ograniczyć ryzyko rosnących cen paliw

Eksperci rynkowi w analizach na temat transportu dowodzą, że średnia marża w transporcie nie przekracza 3-5%. Przy tak niskiej marży, każde większe wahania cen paliw w znaczący sposób wpływają na rentowność realizowanych usług. Mechanizm tabeli paliwowej gwarantuje utrzymanie tego samego poziomu rentowności przy dynamicznych zmianach rynkowych cen paliw.

W Polsce najczęściej spotykaną bazą do sprawdzenia jak się kształtują hurtowe ceny paliw są dane  publikowane przez PKN ORLEN .

Tabela paliwowa jest dość często spotykanym rozwiązaniem ale…. Okazuje się, że głównie przez dużych operatorów logistycznych oraz firmy zlecające duże ilości zleceń.

Dlaczego to rozwiązanie nie jest stosowane na szeroką skalę?

Mam nadzieję, że ten wpis pozwoli zrozumieć mechanizm działania tabeli paliwowej i przekona do szerokiego zastosowania. Wątpliwości wynikające z wdrożenia mechanizmu regulującego rosnące ceny paliw wynikają z kosztów, które się automatycznie mogą pojawić. Kolejnym aspektem jest brak wiedzy i umiejętności prawidłowego wdrożenia tabeli paliwowej.

W tym wpisie wyjaśniam poszczególne składowe modelu, oraz to jak każda ze zmiennych wpływa na efekty wynikające z wprowadzenia tabeli paliwowej.

Artykuł powinien także pomóc zrozumieć zasadność wdrożenia tabeli jako narzędzia regulującego malejące bądź rosnące ceny paliw.

Jak największe firmy logistyczne ograniczają ryzyko cen paliw ?

Ponieważ cena paliwa w najbardziej istotny sposób wpływa na koszty, a więc i na rentowność firm logistycznych, to operatorzy logistyczni zarządzają tym ryzykiem. W negocjacjach kontraktów dotyczących usług transportowych i dystrybucyjnych do umowy wprowadzana jest tzw. tabela paliwowa. Jest to model który uwzględnia dynamikę zmian cen paliw na rynku oraz ogranicza
i rozkłada ryzyko pomiędzy stronami zawartej umowy transportowej lub kontraktu logistycznego.

Definicja:

Tabela paliwowa (dodatek paliwowy/mechanizm paliwowy) to model uzależniający i dostosowujący wysokość stawek logistycznych poprzez automatyczne uwzględnienie znacznych wahań cen paliw w porównaniu do referencyjnych (bazowych) poziomów historycznych.

Większość dużych międzynarodowych operatorów logistycznych ma opracowane swoje własne mechanizmy kalkulacji dodatku paliwowego. Stosowanie modelu, który automatycznie koryguje wysokość stawek transportowych w zależności od zmian cen paliw nie jest żadnym zaskoczeniem w przypadku międzynarodowych firm logistycznych. 

Brak wprowadzenia tabeli paliwowej w sytuacji znacznych wahań cen paliw powoduje w konsekwencji:

 • Zbyt duże ryzyko leżące po jednej lub drugiej stronie umowy
 • Konieczność częstych renegocjacji warunków umowy i wysokości stawek w zależności od sytuacji rynkowej. 
 • Brak przejrzystości i transparentności rzeczywistych kosztów logistycznych.  

Jak to działa w praktyce?

Wysokość dodatku paliwowego w zależności od notowanych średnich cen paliw liczona jest na podstawie następujących elementów:

 • Stawka bazowa (referencyjna) – bazowa cena paliwa uzgadniana (lub jednostronnie komunikowana) na moment ogłoszenia przetargu lub rozpoczęcia współpracy. Do tej bazowej stawki porównywane są przyszłe notowania cen paliw.
 • Średnia cena za analizowany okres – aktualne dane na temat cen paliw publikowane w uzgodnionym raporcie.
 • Udział paliwa w stawce – uzgodniony pomiędzy stronami udział kosztów paliwa w całościowych kosztach usługi realizacji usługi transportowej ( np.: 20%; 30% itd)
 • Korekta paliwowa – jest to wartość % zmiany stawki bazowej za realizowaną usługę transportową wynikająca z uwzględnienia trzech powyższych składowników.

Korekta paliwowa może mieć wartość ujemną (obniżka stawki) bądź dodatnią (podwyżka cen usług).

Każdy z tych elementów może w znaczący sposób wpływać na wysokość korekty za danym okresie  współpracy oraz zakres, w jakim zleceniodawca / zleceniobiorca odczują efekt wdrożenia modelu.

Przykładowe wyliczeania: 

Cena usługi: 2000zł
Cena bazowa 4000 zł/m3 (metr sześcienny) – bazowa historyczna (lub obecna) cena paliwa przy której był / jest zawarty kontrakt.
Aktualna cena paliw 5000 pln/m3 (+25% wzrost)
Udział paliwa w stawce: 25%
Dodatek paliwowy: (5000/4000 x 25%) =6% dodatku czyli 125 zł
Nowa stawka: 2000 zł + 125 zł = 2125 zł

 

Ceny paliw Orlen.

W Polsce najczęściej stosowaną bazą do analiz jakie są notowania i średnie hurtowe ceny paliw jest notowanie ze strony PKN ORLEN.  W każdym miesiącu LogEx Logistics Excellence regularnie analizuje i komentuje te dane.

Poniżej wykres jakie były hurtowe ceny paliw w roku 2016 oraz 2017. Analiza tych wykresów wyraźnie wskazuje jaka jest dynamika zmian i potwierdza że warto ograniczać ryzyko zmiany cen paliw poprzez odpowiednie zapisy w umowie oraz wprowadzenie tabeli paliwowej.

hurtowe ceny paliw 16-17

Hurtowe ceny paliw 16-17 cena oleju napędowego

Jeżeli zainteresował Cie ten temat zapraszam do pobrania pełnej wersji artykułu w wersji ebook.

Rozszerzona wersja wpisu zawiera:

 • Gotowe wzory jak liczyć dodatek paliwowy.
 • Przykładowe rozwiązania 5 dużych międzynarodowych operatorów logistycznych. Pozna
 • Poznasz ich sprawdzone rozwiązania i modele.
 • Dostaniesz gotowe pliki excel automatycznie pobierające notowania.
 • Wstaw dane i gotowy wynik działania będzie w tabeli.

Nowość: koniec z każdorazowym wchodzeniem i pobieraniem danych ze strony www.
Plik excel „tabela paliwowa” zrobi to za Ciebie. Automatycznie pobiera dane, policzy średnie, opublikuje wykresy i zrobi za Ciebie pełną analitykę.

 

Czy warto stosować tabelę? Jakie są plusy i minusy wdrażania? 

Zachęcam do komentarzy. 

Related Posts
logex.pl" style="modern" skin_color="#fff" btn_text_color="#fff" btn_hover_text_color="#333" phone="false"]
analiza logistyka lancuch dostaw wartoscidostawca logistyczny operator

Odbierz ebook: #hackerlogistyki

52 wskazówki jak być ekspertem logistyki! 

Zapisuję się na newsletter (you can unsubscribe at any time)

FreshMail.pl