ogistyka lancuch dostaw wartosci

Łańcuch dostaw (Supply Chain) vs Łańcuch Wartości (Value Chain)

W obecnej sytuacji rynkowej otoczenie konkurencyjne każdej firmy jest znacznie trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Rozwój technologii umożliwia szybsze wprowadzanie nowych produktów, sprzedaż w wielu różnych kanałach sprzedaży, błyskawiczne reagowanie na potrzeby klienta i rynku.

Aby osiągnąć przewagę konkurencyjną, przedsiębiorstwa starają się dostarczać klientowi produkt o większej wartości, przy takich samych lub niższych kosztach. Analiza łańcucha wartości jest metodą poszukiwania oraz identyfikowania procesów i działań. Wszystko po to by podnieść wartość dla klienta przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Łańcuch Wartości to koncepcja opracowana przez Michaela Portera. Definiuje i opisuje zakres kolejnych działań i aktywności które prowadzi organizacja, począwszy od pomysłu na produkt, projektu, produkcji aż po jego dystrybucję do konsumenta. W przypadku organizacji produkującej fizyczne produkty, łańcuch wartości zaczyna się już od surowców wykorzystywanych do produkcji. Obejmuje wszystkie etapy i działania „po drodze” aż do momentu, gdy produkt zostanie sprzedany. Coraz częściej w zakres łańcucha wartości wliczana jest także obsługa po-sprzedażowa oraz zwroty i serwis produktu.

Analiza value chain pozwala znaleźć sposoby na redukcję kosztów, optymalizować nakłady, eliminować straty oraz zwiększyć rentowność. Dokonując analizy łańcuch wartości, firma analizuje wszystkie etapy procesu, identyfikując etapy i czynności, które można ulepszyć i zoptymalizować.

Koncepcja Value Chain

Jako pierwszy wprowadził pojęcie łańcucha wartości Michael E. Porter (ten sam, który opracował także Model Pięciu Sił Portera). Koncepcję łańcucha wartości omówił w swojej książce: „Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance” (Free Press, 1998).

„Przewagi konkurencyjnej nie można znaleźć patrząc na firmę jako całość” – napisał Porter.  Przewaga konkurencyjna „wynika z wielu dyskretnych działań, które firma wykonuje w projektowaniu, produkcji, marketingu, dostarczaniu i wspieraniu swojego produktu. Każda z tych czynności może przyczynić się do poprawy pozycji konkurencyjnej firmy i stworzyć przewagę

W swojej książce Porter dzieli działania biznesowe na dwie kategorie: główne i wspierające.

Główne działania to:

  • Inbound logistics czyli przyjmowanie, magazynowanie i dystrybucję surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.
  • Operacje to etap, w którym surowce są przekształcane w produkt końcowy.
  • Outbound logistics czyli dystrybucja gotowego produktu dla konsumentów.
  • Marketing i sprzedaż obejmują reklamę, promocję, organizację sił sprzedaży, kanały dystrybucji, ustalanie cen i zarządzanie produktem końcowym w celu kierowania go do odpowiednich grup konsumentów.
  • Service – czynności niezbędne do utrzymania cech produktu po jego wyprodukowaniu i obejmuje takie aktywności jak instalacja, szkolenie, konserwacja, naprawa, gwarancja i usługi posprzedażowe.

Działania wspierające uzupełniają podstawowe funkcje i obejmują:

  • Proces zakupowy – uzyskanie surowców dla produktu,
  • Rozwój technologii – badania i rozwój, opracowywanie i projektowanie nowych produktów oraz automatyzację procesów,
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje działania związane z zatrudnianiem i utrzymaniem odpowiednich pracowników jako niezbędne element projektowania, budowania i wprowadzania produktu na rynek,
  • Infrastrukturę firmy odnosi się do struktury organizacji i jej zarządzania, planowania, księgowania, finansów i mechanizmów kontroli jakości.

Dlaczego Analiza Value Chain jest tak ważna?

Ponieważ pozwala optymalizować procesy i zasoby, oszczędzić oraz  budować przewagę konkurencyjną ale o tym już w następnym materiale:  Analiza value chain-gdzie szukać oszczędności logistycznych 

 Twoja opinia ?

Jak jest Twoja opinia? Zachęcam do uwag i komentarzy

Zainteresował Cię ten wpis? Zapisz się do newslettera i jako pierwszy otrzymuj najnowsze informacje!

Mam też dla Ciebie prezent!
Po zapisaniu otrzymasz ebook:

LOGISTYK 4.0

Logistyk 4.0