analiza logistyka lancuch dostaw wartosci

Co to jest łańcuch wartości?  Łańcuch dostaw wymaga nowej definicji. 

Łańcuch wartości to koncepcja opracowana przez Michaela Portera. Definiuje i opisuje zakres kolejnych działań i aktywności które prowadzi organizacja, począwszy od pomysłu na produkt, projektu, produkcji aż po jego dystrybucję do konsumenta. Na każdym z tych etapów, firma dodaje wartość do surowców za pomocą poszczególnych procesów, aby stworzyć gotowy produkt.

Firmy przeprowadzają analizę łańcucha wartości, analizując każdy etap produkcji wymagany do stworzenia produktu. Okeślają sposoby zwiększenia wydajności. Ogólnym celem jest zapewnienie maksymalnej wartości przy jak najmniejszym całkowitym koszcie i stworzenie przewagi konkurencyjnej.

Model Łańcucha Wartości Portera

Łańcuch wartości to model, który wydziela w kolejnych działaniach pięć kategorii. Każda z tych kategorii jest okazją dla firmy, aby zmaksymalizować wydajność i stworzyć przewagę konkurencyjną. Celem łańcucha wartości jest zwiększenie zysków poprzez tworzenie wartości w każdym z pięciu punktów kontaktu z produktem, dzięki czemu wartość przekracza koszty związane z produktem.

Model łańcucha wartości Portera przedstawia dziewięć elementów (pięć podstawowych działań i cztery działania wspierające). Porter dostarcza użyteczne narzędzie do analizy relacji kosztów w porównaniu do ceny, jaką konsument jest skłonny zapłacić.

Analiza łańcuch wartości bada, jakie działania są najkorzystniejsze, jest również wykorzystywany do znajdowania możliwości, innowacji lub przewag konkurencyjnych.

Czym jest analiza łańcucha wartości i komu się przyda?

Łańcuch wartości obejmuje działania, które mają miejsce w firmie, w celu dostarczenia wartościowego produktu lub usługi na ich rynek. Każdy etap łańcucha generuje dodatkową wartość.
Analiza łańcucha wartości to narzędzie do wizualizacji wydajności firmy, identyfikujące tysiące pośrednich działań. Takie podejście umożliwia bardzo dokładne zrozumienie źródeł wartości dla konsumenta i wyjaśnia dlaczego konsument sięga po dany a nie inny produkt.

Koncepcja poszukiwania wartości jest wykorzystywana przez wszystkich uczestników łańcucha dostaw, których działania mogą poprawić i maksymalizować rentowność i osiągać przewagę konkurencyjną.

Często zdarza się, że menedżerowie stoją przed wyzwaniem „jak wprowadzamy innowacje?”. Dlatego też globalne organizacje przeprowadzają analizę łańcucha wartości, aby wdrażać wygrywające na konkurencyjnym rynku strategie.

Firmy we wszystkich branżach – technologicznych, produkcyjnych, opieka zdrowotna, rząd, finanse, handel detaliczny itp. – mają łańcuch wartości, niezależnie od tego, czy je analizują czy też nie. Nawet w przypadku małej lodziarni możemy identyfikować elementy łańcucha wartości.

Każdy element może podnosić wartość: od śmietanki, cukru i kubków po zatrudnianie, promocję, aż do sposobu serwowania deseru konsumentowi.

Efektywne zarządzanie tym łańcuchem wartości zapewnia możliwość ograniczania kosztów i pozwala wyróżnić się na rynku. Zwiększa wartość marki i wnosi dodatkową wartość dla klienta. Dlatego coraz ważniejsze staje się analizowanie i zarządzanie łańcuchem wartości w celu uzyskania lub utrzymania przewagi konkurencyjnej.

 Jak zastosować analizę łańcucha wartości

Najbardziej korzystne w analizie jest podejście na zasadzie case study w czasie badania głównych oraz wspierających operacji w łańcuchu wartości. Celem jest znalezienie obszarów, w których można uzyskać korzyści finansowe. Jednak analizując pod kątem możliwości finansowych, Porter twierdzi, że najniższy koszt na rynku nie zawsze jest najlepszą metodą rozwijania wartości dla klienta. Zamiast tego zaleca identyfikację tych zadań, zasad i ulepszeń produktu, które wyróżniają go na tle konkurencji. Nabywca może korzystać z tych kluczowych obszarów zróżnicowania przy wyborze jednego produktu w stosunku do konkurencji.

Cele analizy łańcucha wartości

Analizując łańcuch wartości, poszukaj obszarów do optymalizacji i koordynacji po to aby zidentyfikować kluczowe rozwiązania krótko- i średnioterminowe. Optymalizacja dotyczy elementów, które sprawiają, że systemy działają lepiej – po niższym koszcie lub wyższej jakości. Na konkretnych przykładzie: palarnia kawy może czerpać korzyści rynkowe z pozyskiwania swoich produktów z gospodarstw ekologicznych, a następnie działania w ramach marketingu i sprzedaży będą odpowiednio pozycjonować czyli także odróżniać produkt od konkurencji.

Korzyści z analizy łańcucha wartości

Celem analizy łańcucha wartości jest utrzymanie lub uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Można to osiągnąć poprzez efektywnie zorganizowane procesy a rozwój efektywnych i wzajemnie powiązanych relacji w przedsiębiorstwie, pozwala na wzrost i innowacje. Osiągnięte dzięki optymalizacji i koordynacji procesy mogą być katalizatorami, które przynoszą realne wyniki w zakresie redukcji kosztów, wzrostu wartości klienta i dominacji na rynku.

Skuteczna analiza łańcucha wartości pomoże:

  • Identyfikować działania, które generują wartość oraz te czynności, które marnują czas.
  • Poprawić reputację marki.
  • Szybko reagować na słabości, szanse i zagrożenia.
  • Zmniejszać koszty.
  • Zwiększać produktywność.
  • Poprawić satysfakcję klienta.
  • Usprawnić sposób dostarczania usług / produktów.
  • Odróżnić się od konkurencji i uzyskać przewagę nad konkurencją.

Twoja opinia ?

Jak jest Twoja opinia? Zachęcam do uwag i komentarzy

Zainteresował Cię ten wpis? Zapisz się do newslettera i jako pierwszy otrzymuj najnowsze informacje!

Mam też dla Ciebie prezent!
Po zapisaniu otrzymasz ebook:

LOGISTYK 4.0

Logistyk 4.0