Główny Urząd Statystyczny opublikował kilka tygodni temu raporty prezentujące wyniki transportu w 2018 roku. Publikacja prezentuje informacje na temat skali przewozów ładunków i pasażerów w poprzednim roku.

GUS – wyniki transportu w 2018

Z zaprezentowanych w raporcie danych wynika że w 2018 roku zrealizowano transport (wszystkimi typami transportu) dla ponad 2191 mln ton. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano więc wzrost przewozów masy ładunków o ponad 6,8% Wzrosty widoczne są dla wszystkich rodzajów transportu, z wyjątkiem śródlądowego transportu wodnego.

Dokładna analiza kolejnych pozwala sprawdzić dynamikę wzrostu transportu samochodowego w ilości przejechanych tonokilometrów. W 2018 zrealizowano około 467 193 milinów tonokilometrów czyli 9,1% w porównaniu z poprzednim rokiem. (tonokilometr (tkm) rozumiany jest jako przewóz 1 tony ładunku na odległość 1 km).

Wyniki sektora transportu pokazują że skala działalności firm transportowych w Polsce cały czas rośnie. Patrząc na dynamikę w dłuższej perspektywie (vs 2016) to wskaźniki wzrostu są jeszcze bardziej znaczące i wynoszą odpowiednio:

  • +21% więcej  tysięcy ton,
  • +23,4% więcej tonokilometrów

Struktura przewożonych ładunków

Interesujące dane zawiera również struktura przewożonych ładunków na wykresie poniżej. Wykres pokazuje strukturę przewozów ładunków według grup ładunków w 2018 r. oraz zmiany w porównaniu z rokiem poprzednim.

GUS wyniki transportu w 2018

Transport metali (23,1%) , rudy metali i inne produkty górnictwa (24,5%) oraz transport wyrobów mineralnych (10,4% ) stanowią największy udział w sektorze transportu.

Prezentowane powyżej dane zawarte są w raporcie Przewozy ładunków i pasażerów w 2018.
Z punktu widzenia osób interesujących się sektorem transportu i logistyki, bardziej przekrojowy i dokładny obraz można znaleźć w innym raporcie GUS na temat transportu:  Transport drogowy w Polsce

Transport drogowy w Polsce

„Transport drogowy w Polsce” – wydawany co dwa lata zawiera bardzo obszerne i zaawansowane dane. Ostatni raport zawiera dane za lata 2016 i 2017. Dokument zawierający prawie 200 stron wiedzy i informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą: zatrudnienie, wynagrodzenia, finanse przedsiębiorstw, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, tabor transportowy, przewozy ładunków (wg form organizacyjnych transportu, kierunków transportu, typu ładunków, grup ładunków, stref odległości) i pasażerów, wojewódzkie bilanse przewozów oraz informacje o sieci drogowej, pojazdach samochodowych zarejestrowanych, wypadkach drogowych. Dokument zawiera także wybrane informacje o transporcie drogowym w krajach UE.

GUS – przydatne źródło informacji?

Sektor transportu i logistyki cechuje bardzo duża dynamika i częste zmiany. Logistyk w codziennej pracy nie raz słyszy gorączkowe komentarze na temat ogromnych skokowych wzrostów cen, stawek, skrajnie trudnej sytuacji. Komentarze w stylu „do transportu się dokłada” to często spotykany branżowy slogan wywołujący lekki uśmiech.

W natłoku różnorodnych informacji i branżowych analiz warto sprawdzać obiektywne, regularnie publikowane i dobrze merytorycznie przygotowane dane.

Raporty GUS dotyczące przewozów ładunków i pasażerów to oczywiście nie jedyne źródło informacji z jakich mogą korzystać logistycy ale z pewnością stanowią źródło cennej wiedzy o makroekonomicznych zmianach zachodzących w sektorze TSL.

Zainteresował Cię ten wpis? Zapisz się do newslettera i jako pierwszy otrzymuj najnowsze informacje!

Mam też dla Ciebie prezent!
Po zapisaniu otrzymasz ebook:

LOGISTYK 4.0

Logistyk 4.0