supply chain visiblity

Transparentność procesów w łańcuchu dostaw

W większości ankiet na temat wyzwań i problemów w zakresie supply chain, to właśnie problem oczekiwanej transparentności w łańcuchu dostaw (supply chain visibility) bardzo często pojawia się w najczęściej wskazywanych odpowiedziach.

Skoro ten temat jest tak ważny dla ankietowanych osób, to dlaczego tak trudno osiągnąć satysfakcjonujący poziom w dążeniu do przejrzystości i prawidłowej widoczności procesów w łańcuchu dostaw?

Jak wskazuje Jeff Dobbs (Global Sector Chair, Diversified Industrials and a partner in KPMG):

„możliwość wglądu w czasie rzeczywistym do wszystkich etapów i poziomów łańcucha dostaw może znacznie skrócić czas realizacji dostaw, zmniejszyć nakłady inwestycyjne i lepiej zarządzać ryzykiem.”

 Dodatkowo stwierdza że:

dążenie do przejrzystości procesów w łańcuchu dostaw kierowanym zapotrzebowaniem klienta jest prawdopodobnie najważniejszym kierunkiem jaki powinien przyjąć każdy producent”

Większość organizacji nie ma jednak wystarczającej wiedzy i dostępu do kluczowych danych dla poszczególnych etapów łańcucha dostaw. W idealnym świecie przepływ produktu od pierwotnego dostawcy do klienta końcowego, powinien być zsynchronizowany w celu zapewnienia optymalnego przepływu materiałów. W takim modelu łańcuch dostaw reaguje elastycznie na wahania popytu.

Celem w poprawianiu przejrzystości łańcucha dostaw jest:

    • Redukcja ryzyk biznesowych oraz logistycznych.
    • Optymalizowanie czasu realizacji dostaw I wydajności w łańcuchu dostaw.
    • Identyfikacja problemów związanych z brakami i jakością w całym łańcuchu dostaw

na każdym z analizowanych etapów.

Visibility - oklepany slogan?

Od dłuższego czasu mam wrażenie, że hasło „supply chain visibility” (rozumiane jako przejrzystość / widoczność w łańcuchu dostaw) pojawia się w większości publikacji na temat logistyki. Można znaleźć setki artykułów, które w swoich opracowaniach w różnym stopniu nawiązują do kwestii widoczności w łańcuchu dostaw.

Tych interpretacji i publikacji jest tak dużo, że supply chain visibility stało się „oklepanym” sloganem. Bardzo często jego znaczenie jest błędnie rozumiane. W kolejnych zdaniach postaram się wyjaśnić jak ja definiuję przejrzystość i widoczność procesów w łańcuchu dostaw.

Definicja supply chain visibility.

Supply chain visibility interpretuje się w bardzo różnym zakresie. Wąska interpretacja może ograniczać się tylko np. do śledzenia kontenerów z dostawami części, poprzez inwentaryzacje zapasów lub zarządzanie jakością współpracy z  dostawcami.

Jednak supply chain visibility w czasie rzeczywistym to znacznie więcej niż dostęp do informacji gdzie znajduje się produkt gotowy lub jakaś jego część składowa.

Przejrzystość łańcucha dostaw to dostęp do całego zbioru informacji połączonych i agregowanych ze sobą, możliwych do wykorzystania w celu poprawy procesów, usuwaniu strat oraz poprawie satysfakcji klientów / konsumentów.

Syntetyczna i bardzo trafna definicja supply chain visibility została opracowana przez Journal of Logistics Operations. Supply chain visibility to „dostęp do wysokiej jakości, precyzyjnych informacji, parametryzujących poszczególne czynniki popytu i podaży”

Rozłóżmy tę definicję na czynniki pierwsze. Wysoka jakości informacji oznacza dane które są precyzyjne, dostępne w czasie rzeczywistym. Możliwe do szybkiego wykorzystania i podejmowania biznesowych decyzji, oraz ważne (kluczowe) z punktu widzenia całego łańcucha dostaw.

W praktyce oznacza to że informacje będą pochodzić z różnych źródeł danych, od wielu różnych podmiotów składających się na łańcuch dostaw: dostawca, magazyn, operator logistyczny, dane rynkowe z punkty sprzedaży zawierające informacje o zapasie, sprzedanych ilościach czy nawet prognozowanej sprzedaży. Wiele podmiotów posiadających informacje oznacza konieczność agregowania danych z różnych systemów.

Wskazana powyżej definicja oznacza konieczność spojrzenia na całość łańcucha dostaw (End to End) oraz pokazuje z jak dużym wyzwaniem mamy do czynienia, i jak trudne jest osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu supply chain visibility (przejrzystości procesów w łańcuchu dostaw) w każdym z etapów łańcucha dostaw.

Supply Chain Visibility oznacza także dostępność i możliwość analizy rozproszonych danych, pochodzących z różnych źródeł i systemów, włączając w to również dane z zachowań klienta. Prawdopodobnie właśnie dlatego uzyskanie satysfakcjonującego poziomu w dostępie do danych i informacji jest tak trudne do realizacji.

Przeprowadzona ankieta wg której zaledwie 6% firm jest zadowolonych ze swojego poziomu widoczności poszczególnych etapów łańcucha dostaw w tej sytuacji nie jest dużym zaskoczeniem…

Jak wygląda Twoja ocena przejrzystości w łańcuchu dostaw? Czy podobne definiujesz Supply Chain Visibility? Czy jesteś zadowolony z posiadanych informacji i procesów? Zapraszam do komentowania.

Zainteresował Cię ten wpis? Zapisz się do newslettera i jako pierwszy otrzymuj najnowsze informacje!

Mam też dla Ciebie prezent!
Po zapisaniu otrzymasz ebook:

LOGISTYK 4.0

Logistyk 4.0